Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2526(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000152/2016

Indgivne tekster :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Afstemninger :

PV 15/03/2017 - 9.7

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg

15. Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat(forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000152/2016) af Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune et Edouard Martin, til Kommissionen: Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont begrundede spørgsmålet.

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Claudia Schmidt for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer og Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers og Maria Grapini.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Indlæg af Violeta Bulc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: période de session mars II.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik