Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000152/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Äänestykset :

PV 15/03/2017 - 9.7

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg

15. Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000152/2016) – Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune ja Edouard Martin komissiolle: Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont esitteli kysymyksen.

Violeta Bulc (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Claudia Schmidt PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Michael Cramer ja Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke ja Izaskun Bilbao Barandica.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers ja Maria Grapini.

Puhetta johti
Pavel TELIČKA
varapuhemies

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuun II istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö