Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2526(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000152/2016

Teksty złożone :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Debaty :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Głosowanie :

PV 15/03/2017 - 9.7

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 15 lutego 2017 r. - Strasburg

15. Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000152/2016), które skierowali Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune et Edouard Martin, do Komisji: Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont rozwinął pytanie.

Violeta Bulc (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Claudia Schmidt w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera i Marka Jurka, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke i Izaskun Bilbao Barandica.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers i Maria Grapini.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: druga sesja marcowa.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności