Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000152/2016

Texte depuse :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Dezbateri :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Voturi :

PV 15/03/2017 - 9.7

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 15 februarie 2017 - Strasbourg

15. Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000152/2016) adresată de Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune et Edouard Martin, Comisiei: Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont a dezvoltat întrebarea.

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Claudia Schmidt, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer și Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke și Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers și Maria Grapini.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

A intervenit Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune martie II.

Notă juridică - Politica de confidențialitate