Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000152/2016

Ingivna texter :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Debatter :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.7

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

15. Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000152/2016) från Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune et Edouard Martin, till kommissionen: Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont utvecklade frågan.

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Claudia Schmidt för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Michael Cramer och Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke och Izaskun Bilbao Barandica.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers och Maria Grapini.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Violeta Bulc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden mars II.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy