Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2145(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0006/2017

Внесени текстове :

A8-0006/2017

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 16
CRE 15/02/2017 - 16

Гласувания :

PV 16/02/2017 - 6.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0052

Протокол
Сряда, 15 февруари 2017 г. - Страсбург

16. Европейска инициатива за компютърни услуги в облак(разискване)
CRE

Доклад относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак [2016/2145(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Michał Boni (докладчик по становище от комисията, заместник на докладчика) представи доклада.

Изказаха се: Eva Maydell (докладчик по становище от комисията IMCO), Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu и Soledad Cabezón Ruiz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lambert van Nistelrooij и Notis Marias.

Изказаха се: Carlos Moedas и Michał Boni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 16.2.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност