Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2145(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0006/2017

Ingediende teksten :

A8-0006/2017

Debatten :

PV 15/02/2017 - 16
CRE 15/02/2017 - 16

Stemmingen :

PV 16/02/2017 - 6.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0052

Notulen
Woensdag 15 februari 2017 - Straatsburg

16. Europees cloudinitiatief (debat)
CRE

Verslag over het Europees cloudinitiatief [2016/2145(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Michał Boni (rapporteur voor advies LIBE en ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Eva Maydell (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Dan Nica, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu en Soledad Cabezón Ruiz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lambert van Nistelrooij en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas en Michał Boni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 16.2.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid