Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2145(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0006/2017

Teksty złożone :

A8-0006/2017

Debaty :

PV 15/02/2017 - 16
CRE 15/02/2017 - 16

Głosowanie :

PV 16/02/2017 - 6.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0052

Protokół
Środa, 15 lutego 2017 r. - Strasburg

16. Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze [2016/2145(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Michał Boni (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE i w zastępstwie sprawozdawcy) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Eva Maydell (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Pilar del Castillo Vera w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu i Soledad Cabezón Ruiz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lambert van Nistelrooij i Notis Marias.

Głos zabrali: Carlos Moedas i Michał Boni.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 16.2.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności