Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2145(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0006/2017

Ingivna texter :

A8-0006/2017

Debatter :

PV 15/02/2017 - 16
CRE 15/02/2017 - 16

Omröstningar :

PV 16/02/2017 - 6.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0052

Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

16. Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster (debatt)
CRE

Betänkande om det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster [2016/2145(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen)

Michał Boni (föredragande för yttrande från LIBE-utskottet och ersättare för föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Eva Maydell (föredragande för yttrande från IMCO-utskottet), Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu och Soledad Cabezón Ruiz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lambert van Nistelrooij och Notis Marias.

Talare: Carlos Moedas och Michał Boni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 16.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy