Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2148(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0385/2016

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Afstemninger :

PV 16/02/2017 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0053

Protokol
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg

17. Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde - Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem(forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport [2016/2148(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000005/2017) af Iskra Mihaylova, for REGI, til Kommissionen: den forsinkede gennemførelse af ESI-fondenes operationelle programmer - indvirkning på samhørighedspolitikken og vejen frem (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij forelagde betænkningen.

Iskra Mihaylova begrundede spørgsmålet.

Indlæg af Georgi Pirinski (ordfører for udtalelse fra EMPL).

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Nikolaos Chountis (ordfører for udtalelse fra CULT), Viorica Dăncilă (ordfører for udtalelse fra AGRI), Daniele Viotti (ordfører for udtalelse fra BUDG), Kosma Złotowski (ordfører for udtalelse fra TRAN), Andrey Novakov for PPE-Gruppen, Constanze Krehl for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour og Julie Ward.

Talere: Corina Crețu og Lambert van Nistelrooij.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Iskra Mihaylova, for REGI, om den forsinkede gennemførelse af ESI-fondenes operationelle programmer – indvirkning på samhørighedspolitikken og vejen frem (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 16.2.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik