Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2148(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0385/2016

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Äänestykset :

PV 16/02/2017 - 6.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0053

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg

17. Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi - ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö investoinneista työpaikkoihin ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi [2016/2148(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000005/2017) – Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen - vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij esitteli mietinnön.

Iskra Mihaylova esitteli kysymyksen.

Georgi Pirinski (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Corina Crețu (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Nikolaos Chountis (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Viorica Dăncilă (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniele Viotti (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kosma Złotowski (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrey Novakov PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja Lambert van Nistelrooij.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästymisestä – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö