Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2148(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0385/2016

Debatai :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Balsavimas :

PV 16/02/2017 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0053

Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - Strasbūras

17. Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas „Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Ataskaitos vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį“ [2016/2148(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000005/2017), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Vėlavimas įgyvendinant Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).

Lambert van Nistelrooij pristatė savo pranešimą.

Iskra Mihaylova pristatė klausimą.

Kalbėjo Georgi Pirinski (EMPL komiteto nuomonės referentas).

Corina Crețu (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Nikolaos Chountis (CULT komiteto nuomonės referentas), Viorica Dăncilă (AGRI komiteto nuomonės referentė), Daniele Viotti (BUDG komiteto nuomonės referentas), Kosma Złotowski (TRAN komiteto nuomonės referentas), Andrey Novakov PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour ir Julie Ward.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Lambert van Nistelrooij.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu„Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai“ (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.11 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika