Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2148(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0385/2016

Debaty :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Głosowanie :

PV 16/02/2017 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0053

Protokół
Środa, 15 lutego 2017 r. - Strasburg

17. Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowania wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: ocena sprawozdania na mocy art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów [2016/2148(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000005/2017), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Opóźnienie we wdrażaniu programów operacyjnych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności oraz dalsze działania (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij przedstawił sprawozdanie.

Iskra Mihaylova rozwinęła pytanie.

Głos zabrał Georgi Pirinski (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL).

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Nikolaos Chountis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Viorica Dăncilă (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Daniele Viotti (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Kosma Złotowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Andrey Novakov w imieniu grupy PPE, Constanze Krehl w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour i Julie Ward.

Głos zabrali: Corina Crețu i Lambert van Nistelrooij.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, w sprawie opóźnienia we wdrażaniu programów operacyjnych europejskich funduszów strukturalnych i inwestycyjnych – wpływ na politykę spójności oraz dalsze działania (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 16.2.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności