Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2148(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0385/2016

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 16/02/2017 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0053

Zápisnica
Streda, 15. februára 2017 - Štrasburg

17. Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov – Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (rozprava)
CRE

Správa o investovaní do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy podľa článku 16 ods. 3 NSU [2016/2148(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000005/2017), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Oneskorené vykonávanie operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) - vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij uviedol správu.

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

V rozprave vystúpil Georgi Pirinski (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Nikolaos Chountis (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Viorica Dăncilă (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Daniele Viotti (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Kosma Złotowski (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Andrey Novakov v mene skupiny PPE, Constanze Krehl v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Steeve Briois v mene skupiny ENF, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour a Julie Ward.

V rozprave vystúpili: Corina Crețu a Lambert van Nistelrooij.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, o oneskorenom vykonávaní operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 16.2.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia