Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. února 2017 - Štrasburk

18. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se upravuje příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2 únor 2017

předáno příslušnému výboru TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 31 leden 2017

předáno příslušnému výboru ENVI (art54), AGRI (art54)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 1 únor 2017

předáno příslušnému výboru IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 3 únor 2017

předáno příslušnému výboru ENVI (art54), IMCO (art54)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o třídách ujednání, které mají být chráněny při částečném převodu majetku podle článku 76 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 7 únor 2017

předáno příslušnému výboru ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí