Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg

18. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om tilpasning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2 februar 2017

henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 for så vidt angår de produktionsprocesser, der er godkendt til fremstilling af aromatiserede vinprodukter (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 31 januar 2017

henvist til kor. udv. ENVI (art54), AGRI (art54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/96 for så vidt angår krav til landbrugs- og skovbrugskøretøjers miljøpræstationer og fremdriftsydelse (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1 februar 2017

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3 februar 2017

henvist til kor. udv. ENVI (art54), IMCO (art54)

- Kommissionens delegerede forordning om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold til artikel 76 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7 februar 2017

henvist til kor. udv. ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik