Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg

18. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III mukauttamisesta (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. helmikuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 251/2014 täydentämisestä maustettujen viinituotteiden sallittujen valmistusmenetelmien osalta (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. tammikuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 muuttamisesta maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevien vaatimusten osalta (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. helmikuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta 4 päivänä elokuuta 2014 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta biosidivalmisteiden markkinoilla saataville asettamisen ja niiden käytön osalta (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. helmikuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus omaisuuden osittaisessa siirrossa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan mukaisesti suojattavien järjestelyjen tyypeistä (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. helmikuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö