Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 15. veljače 2017. - Strasbourg

18. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o prilagodbi Priloga III. Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2 veljača 2017

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobrenih proizvodnih postupaka za dobivanje aromatiziranih proizvoda od vina (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 31 siječanj 2017

upućeno nadležnom odboru: ENVI (art54), AGRI (art54)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/96 koja se odnosi na zahtjeve u pogledu utjecaja na okoliš i i učinkovitosti pogonskih jedinica traktora za poljoprivredu i šumarstvo (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 1 veljača 2017

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 3 veljača 2017

upućeno nadležnom odboru: ENVI (art54), IMCO (art54)

- Delegirana uredba Komisije o razredima sporazuma koji moraju biti zaštićeni pri djelomičnom prijenosu vlasništva u skladu s člankom 76. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 7 veljača 2017

upućeno nadležnom odboru: ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti