Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 lutego 2017 r. - Strasburg

18. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie dostosowania załącznika III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 luty 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 w odniesieniu do dopuszczalnych procesów wyrobu w celu uzyskiwania aromatyzowanych produktów sektora wina (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 styczeń 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI (art54), AGRI (art54)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/96 w odniesieniu do wymogów dotyczących efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej pojazdów rolniczych i leśnych (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 luty 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 luty 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI (art54), IMCO (art54)

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie kategorii uzgodnień, które mają być chronione w przypadku częściowego przeniesienia własności zgodnie z art. 76 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 luty 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności