Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. februar 2017 - Strasbourg

18. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o prilagoditvi Priloge III k Uredbi (EU) št.1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. februarja 2017
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede dovoljenih proizvodnih postopkov za pridobivanje aromatiziranih vinskih proizvodov (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 31. januarja 2017
posredovano pristojnemu odboru: ENVI (člen 54 Poslovnika), AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane Uredbe(EU)2015/96 glede zahtev za okoljske značilnosti in zmogljivosti pogonskega sistema kmetijskih in gozdarskih vozil (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. februarja 2017
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4.avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe(EU) št.528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. februarja 2017
posredovano pristojnemu odboru: ENVI (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o razredih dogovorov, ki se varujejo pri delnem prenosu lastništva v skladu s členom76 Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne7. februarja 2017
posredovano pristojnemu odboru: ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov