Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 15. února 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU *** – Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU – Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou *** (rozprava)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Členství v delegacích
 7.Hlasování
  
7.1.Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU *** (hlasování)
  
7.2.Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU (hlasování)
  
7.3.Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou *** (hlasování)
  
7.4.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem *** (hlasování)
  
7.5.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (usnesení) (hlasování)
  
7.6.Dohoda o obchodování s civilními letadly (příloha obsahující seznam výrobků) *** (hlasování)
  
7.7.Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (hlasování)
  
7.8.Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty (hlasování)
  
7.9.Zpráva o Albánii za rok 2016 (hlasování)
  
7.10.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (hlasování)
  
7.11.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 (hlasování)
  
7.12.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 (hlasování)
  
7.13.Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (hlasování)
  
7.14.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 (hlasování)
  
7.15.Biologické pesticidy představující nízké riziko (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Boj proti terorismu ***I (rozprava)
 12.Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází ***I (rozprava)
 13.Výměna informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost (rozprava)
 14.Občanskoprávní pravidla pro robotiku (rozprava)
 15.Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (rozprava)
 16.Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu (rozprava)
 17.Investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů – Zpoždění při provádění operačních programů financovaných z ESI – dopad na politiku soudržnosti a jak postupovat dále (rozprava)
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (200 kb) Prezenční listina (63 kb)    Jmenovitá hlasování (6093 kb) 
 
Zápis (83 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (49 kb) Jmenovitá hlasování (222 kb) 
 
Zápis (288 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (792 kb) Jmenovitá hlasování (3575 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí