Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Samlet økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada *** - Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada - Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada *** (forhandling)
 5.Erklæring fra formanden
 6.Delegationernes sammensætning
 7.Afstemningstid
  7.1.Samlet økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada *** (afstemning)
  7.2.Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada (afstemning)
  7.3.Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada *** (afstemning)
  7.4.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet *** (afstemning)
  7.5.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (beslutning) (afstemning)
  7.6.Aftale om handel med civile luftfartøjer (bilaget om produktdækning) *** (afstemning)
  7.7.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (afstemning)
  7.8.Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (afstemning)
  7.9.2016-rapport om Albanien (afstemning)
  7.10.2016-rapport om Bosnien-Hercegovina (afstemning)
  7.11.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 (afstemning)
  7.12.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 (afstemning)
  7.13.Forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 (afstemning)
  7.14.Bankunionen - Årsberetning 2016 (afstemning)
  7.15.Biologiske lavrisikopesticider (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Bekæmpelse af terrorisme ***I (forhandling)
 12.Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ***I (forhandling)
 13.Informationsudveksling om retshåndhævelse i EU og erstatning af instrumenterne fra før Lissabontraktaten (forhandling)
 14.Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (forhandling)
 15.Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (forhandling)
 16.Det europæiske cloud-initiativ (forhandling)
 17.Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde - Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem (forhandling)
 18.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (193 kb)  Deltagerliste (63 kb)
 
Protokol (82 kb)  Deltagerliste (11 kb)  Afstemningsresultater (50 kb)  Afstemning ved navneopråb (242 kb)
 
Protokol (289 kb)  Deltagerliste (63 kb)  Afstemningsresultater (774 kb)  Afstemning ved navneopråb (3396 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik