Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.ELi–Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping *** - ELi–Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimine - ELi–Kanada strateegilise partnerluse leping *** (arutelu)
 5.Presidentuuri avaldus
 6.Delegatsioonide koosseis
 7.Hääletused
  
7.1.ELi–Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping *** (hääletus)
  
7.2.ELi–Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimine (hääletus)
  
7.3.ELi–Kanada strateegilise partnerluse leping *** (hääletus)
  
7.4.ELi ja Mongoolia partnerluse ja koostöö raamleping *** (hääletus)
  
7.5.ELi ja Mongoolia partnerluse ja koostöö raamleping (resolutsioon) (hääletus)
  
7.6.Tsiviilõhusõidukitega kauplemise leping (lisa lepingu kohaste toodete kohta) *** (hääletus)
  
7.7.Heite kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (hääletus)
  
7.8.Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3: regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist (hääletus)
  
7.9.2016. aasta Albaania aruanne (hääletus)
  
7.10.2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (hääletus)
  
7.11.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  
7.12.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)
  
7.13.Ühtse turu juhtimine 2017. aasta Euroopa poolaasta raames (hääletus)
  
7.14.Pangandusliit – 2016. aasta aruanne (hääletus)
  
7.15.Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Terrorismivastane võitlus ***I (arutelu)
 12.Asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel ***I (arutelu)
 13.Õiguskaitsealane teabevahetus ELis ja Lissaboni lepingu eelsete õigusaktide asendamine (arutelu)
 14.Robootikat käsitlevad tsiviilõiguse normid (arutelu)
 15.Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (arutelu)
 16.Euroopa pilvandmetöötluse algatus (arutelu)
 17.Töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimine ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine - Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade hilinenud elluviimine – mõju ühtekuuluvuspoliitikale ja edasised sammud (arutelu)
 18.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (196 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (6093 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (48 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (222 kb) 
 
Protokoll (281 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (767 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3504 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika