Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus *** - EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen - EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus *** (keskustelu)
 5.Puhemiehen julkilausuma
 6.Valtuuskuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  7.1.Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus *** (äänestys)
  7.2.EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen (äänestys)
  7.3.EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus *** (äänestys)
  7.4.EU:n ja Mongolian kumppanuus- ja yhteistyöpuitesopimus *** (äänestys)
  7.5.EU:n ja Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  7.6.Siviili-ilma-alusten kauppaa koskeva sopimus (sopimuksen kattamat tuotteet) *** (äänestys)
  7.7.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (äänestys)
  7.8.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastustaminen: Positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevat tekniset sääntelystandardit (äänestys)
  7.9.Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  7.10.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  7.11.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 (äänestys)
  7.12.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
  7.13.Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 (äänestys)
  7.14.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016 (äänestys)
  7.15.Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Terrorismin torjunta ***I (keskustelu)
 12.Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla ***I (keskustelu)
 13.Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto EU:ssa ja Lissabonin sopimusta edeltävien välineiden korvaaminen (keskustelu)
 14.Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (keskustelu)
 15.Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (keskustelu)
 16.Eurooppalainen pilvipalvelualoite (keskustelu)
 17.Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi - ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (keskustelu)
 18.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (203 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestykset (6093 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (48 kb) Nimenhuutoäänestykset (229 kb) 
 
Pöytäkirja (285 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (765 kb) Nimenhuutoäänestykset (3506 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö