Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas *** - ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas - ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas *** (diskusijos)
 5.Pirmininko pareiškimas
 6.Delegacijų sudėtis
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas *** (balsavimas)
  
7.2.ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (balsavimas)
  
7.3.ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  
7.4.ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo *** (balsavimas)
  
7.5.ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (balsavimas)
  
7.6.Sutartis dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos (priedas, kuriame pateikiamas prekių sąrašas) *** (balsavimas)
  
7.7.Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (balsavimas)
  
7.8.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymui skirti techniniai reguliavimo standartai (balsavimas)
  
7.9.2016 m. ataskaita dėl Albanijos (balsavimas)
  
7.10.2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (balsavimas)
  
7.11.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)
  
7.12.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)
  
7.13.Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą (balsavimas)
  
7.14.Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  
7.15.Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Kova su terorizmu ***I (diskusijos)
 12.Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes ***I (diskusijos)
 13.ES teisėsaugos informacijos mainai ir iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtų priemonių pakeitimas (diskusijos)
 14.Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (diskusijos)
 15.Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį (diskusijos)
 16.Europos debesijos iniciatyva (diskusijos)
 17.Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (diskusijos)
 18.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (199 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (6093 kb) 
 
Protokolas (83 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (48 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (225 kb) 
 
Protokolas (288 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (786 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3485 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika