Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 15 ta' Frar 2017 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada u l-UE *** - Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada - Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada *** (dibattitu)
 5.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 6.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada u l-UE *** (votazzjoni)
  
7.2.Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (votazzjoni)
  
7.3.Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada *** (votazzjoni)
  
7.4.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja *** (votazzjoni)
  
7.5.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
7.6.Ftehim dwar il-Kummerċ f'Inġenji tal-Ajru Ċivili (Anness dwar il-Prodotti Koperti) *** (votazzjoni)
  
7.7.Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ***I (votazzjoni)
  
7.8.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Standards tekniċi regolatorji għall-applikazzjoni ta' limiti ta' pożizzjoni għal derivattivi ta' komoditajiet (votazzjoni)
  
7.9.Rapport dwar l-Albanija 2016 (votazzjoni)
  
7.10.Rapport dwar il-Bożnija-Ħerzegovina 2016 (votazzjoni)
  
7.11.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (votazzjoni)
  
7.12.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (votazzjoni)
  
7.13.Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 (votazzjoni)
  
7.14.Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2016 (votazzjoni)
  
7.15.Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Ġlieda kontra t-terroriżmu ***I (dibattitu)
 12.Tisħiħ tal-kontrolli fil-fruntieri esterni abbażi ta' bażijiet tad-dejta rilevanti ***I (dibattitu)
 13.Skambju ta' informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi tal-UE u s-sostituzzjoni tal-istrumenti ta' pre-Lisbona (dibattitu)
 14.Regoli ta' Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (dibattitu)
 15.L-approvazzjoni tal-Kummissjoni tal-pjan rivedut tal-Ġermanja biex tintroduċi pedaġġ stradali (dibattitu)
 16.Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing (dibattitu)
 17.Ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej - Dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali tal-Fondi SIE - l-impatt fuq il-politika ta' koeżjoni u t-triq 'il quddiem (dibattitu)
 18.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (202 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (6093 kb) 
 
Minuti (82 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (48 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (220 kb) 
 
Minuti (297 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (798 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3517 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza