Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 15 februari 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU *** - Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada - Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada *** (debat)
 5.Verklaring van de Voorzitter
 6.Samenstelling delegaties
 7.Stemmingen
  
7.1.Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU *** (stemming)
  
7.2.Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada (stemming)
  
7.3.Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada *** (stemming)
  
7.4.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië *** (stemming)
  
7.5.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (resolutie) (stemming)
  
7.6.Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (bijlage wat de daaronder vallende producten betreft) *** (stemming)
  
7.7.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (stemming)
  
7.8.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Technische reguleringsnormen voor de toepassing van positielimieten voor grondstoffenderivaten (stemming)
  
7.9.Verslag 2016 over Albanië (stemming)
  
7.10.Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (stemming)
  
7.11.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 (stemming)
  
7.12.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 (stemming)
  
7.13.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (stemming)
  
7.14.De bankenunie - jaarverslag 2016 (stemming)
  
7.15.Biologische pesticiden met een laag risico (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Terrorismebestrijding ***I (debat)
 12.Aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen ***I (debat)
 13.Informatie-uitwisseling op EU-niveau tussen rechtshandhavingsinstanties en vervanging van instrumenten van vóór het Verdrag van Lissabon (debat)
 14.Civielrechtelijke bepalingen over robotica (debat)
 15.Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing (debat)
 16.Europees cloudinitiatief (debat)
 17.Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen - Vertraagde uitvoering van operationele programma's ESI-fondsen - effect op cohesiebeleid en de verdere voortgang (debat)
 18.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (201 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (6093 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (50 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (219 kb) 
 
Notulen (291 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (787 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3505 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid