Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 15 lutego 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą *** - Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą - Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada *** (debata)
 5.Oświadczenie Przewodniczącego
 6.Skład delegacji
 7.Głosowanie
  7.1.Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą *** (głosowanie)
  7.2.Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (głosowanie)
  7.3.Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada *** (głosowanie)
  7.4.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią *** (głosowanie)
  7.5.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (rezolucja) (głosowanie)
  7.6.Porozumienie w sprawie handlu samolotami cywilnymi (załącznik dotyczący zakresu produktów) *** (głosowanie)
  7.7.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (głosowanie)
  7.8.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3: Regulacyjne standardy techniczne dotyczące stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych (głosowanie)
  7.9.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii (głosowanie)
  7.10.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny (głosowanie)
  7.11.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 (głosowanie)
  7.12.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. (głosowanie)
  7.13.Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (głosowanie)
  7.14.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016 (głosowanie)
  7.15.Biologiczne pestycydy niskiego ryzyka (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Zwalczanie terroryzmu ***I (debata)
 12.Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych ***I (debata)
 13.Wymiana informacji między organami ścigania w UE oraz zastąpienie instrumentów sprzed Traktatu z Lizbony (debata)
 14.Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (debata)
 15.Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (debata)
 16.Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (debata)
 17.Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania (debata)
 18.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (199 kb) Lista obecności (63 kb)    Głosowanie imienne (6093 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (48 kb) Głosowanie imienne (221 kb) 
 
Protokół (294 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (777 kb) Głosowanie imienne (3438 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności