Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 15 februarie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada *** - Încheierea CETA UE-Canada - Acordul de parteneriat strategic UE-Canada *** (dezbatere)
 5.Declarația Președintelui
 6.Componența delegațiilor
 7.Votare
  
7.1.Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada *** (vot)
  
7.2.Încheierea CETA UE-Canada (vot)
  
7.3.Acordul de parteneriat strategic UE-Canada *** (vot)
  
7.4.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia *** (vot)
  
7.5.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (rezoluție) (vot)
  
7.6.Acordul privind comerțul cu aeronave civile (anexa privind produsele vizate) *** (vot)
  
7.7.Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (vot)
  
7.8.Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (vot)
  
7.9.Raportul privind Albania pe 2016 (vot)
  
7.10.Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 (vot)
  
7.11.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 (vot)
  
7.12.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 (vot)
  
7.13.Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 (vot)
  
7.14.Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 (vot)
  
7.15.Pesticidele biologice cu risc redus (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Combaterea terorismului ***I (dezbatere)
 12.Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe ***I (dezbatere)
 13.Schimbul de informații la nivelul UE în domeniul asigurării respectării legii și înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona (dezbatere)
 14.Normele de drept civil privind robotica (dezbatere)
 15.Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (dezbatere)
 16.Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului (dezbatere)
 17.Investiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene - Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare (dezbatere)
 18.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (205 kb) Listă de prezență (63 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (6093 kb) 
 
Proces-verbal (83 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (48 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (217 kb) 
 
Proces-verbal (292 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (771 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (3503 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate