Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 15. februar 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado *** - Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Kanado *** (razprava)
 5.Izjava predsedujočega
 6.Sestava delegacij
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado *** (glasovanje)
  
7.2.Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado (glasovanje)
  
7.3.Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Kanado *** (glasovanje)
  
7.4.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Mongolijo *** (glasovanje)
  
7.5.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Mongolijo (resolucija) (glasovanje)
  
7.6.Sporazum o trgovini na področju civilnega letalstva (Priloga o zajetih proizvodih) *** (glasovanje)
  
7.7.Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe ***I (glasovanje)
  
7.8.Ugovor v skladu s členom 105(3) Poslovnika: regulativni tehnični standardi za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (glasovanje)
  
7.9.Poročilo o Albaniji za leto 2016 (glasovanje)
  
7.10.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (glasovanje)
  
7.11.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 (glasovanje)
  
7.12.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 (glasovanje)
  
7.13.Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (glasovanje)
  
7.14.Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 (glasovanje)
  
7.15.Biološki pesticidi z majhnim tveganjem (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Boj proti terorizmu ***I (razprava)
 12.Okrepljeno preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah ***I (razprava)
 13.Izmenjava informacij na področju kazenskega pregona v EU in nadomestitev predlizbonskih instrumentov (razprava)
 14.Pravila civilnega prava o robotiki (razprava)
 15.Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (razprava)
 16.Evropska pobuda za računalništvo v oblaku (razprava)
 17.Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov - Zamuda pri izvajanju operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov – vpliv na kohezijsko politiko in pot naprej (razprava)
 18.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (197 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Izid poimenskega glasovanja (6093 kb) 
 
Zapisnik (82 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (72 kb) Izid poimenskega glasovanja (226 kb) 
 
Zapisnik (280 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (770 kb) Izid poimenskega glasovanja (3500 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov