Indiċi 
Minuti
PDF 297kWORD 82k
L-Erbgħa, 15 ta' Frar 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada u l-UE *** - Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada - Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada *** (dibattitu)
 5.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 6.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada u l-UE *** (votazzjoni)
  
7.2.Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (votazzjoni)
  
7.3.Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada *** (votazzjoni)
  
7.4.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja *** (votazzjoni)
  
7.5.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
7.6.Ftehim dwar il-Kummerċ f'Inġenji tal-Ajru Ċivili (Anness dwar il-Prodotti Koperti) *** (votazzjoni)
  
7.7.Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ***I (votazzjoni)
  
7.8.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Standards tekniċi regolatorji għall-applikazzjoni ta' limiti ta' pożizzjoni għal derivattivi ta' komoditajiet (votazzjoni)
  
7.9.Rapport dwar l-Albanija 2016 (votazzjoni)
  
7.10.Rapport dwar il-Bożnija-Ħerzegovina 2016 (votazzjoni)
  
7.11.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (votazzjoni)
  
7.12.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (votazzjoni)
  
7.13.Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 (votazzjoni)
  
7.14.Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2016 (votazzjoni)
  
7.15.Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Ġlieda kontra t-terroriżmu ***I (dibattitu)
 12.Tisħiħ tal-kontrolli fil-fruntieri esterni abbażi ta' bażijiet tad-dejta rilevanti ***I (dibattitu)
 13.Skambju ta' informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi tal-UE u s-sostituzzjoni tal-istrumenti ta' pre-Lisbona (dibattitu)
 14.Regoli ta' Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (dibattitu)
 15.L-approvazzjoni tal-Kummissjoni tal-pjan rivedut tal-Ġermanja biex tintroduċi pedaġġ stradali (dibattitu)
 16.Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing (dibattitu)
 17.Ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej - Dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali tal-Fondi SIE - l-impatt fuq il-politika ta' koeżjoni u t-triq 'il quddiem (dibattitu)
 18.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


MINUTI

L-ERBGĦA 15 TA' FRAR 2017

PRESIDENZA: Antonio Tajani
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.

Il-President ħabbar li, minħabba d-dimostrazzjoni li kienet għaddejja quddiem il-Parlament, u li ħolqot diffikultajiet ta' aċċess għall-bini u kkawżat id-dewmien ta' diversi Membri, is-seduta ġiet sospiża għal ftit qabel il-bidu tal-ewwel dibattitu.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 09.05. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 09.15)


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fin-Nikaragwa, il-każ ta' Francisca Ramírez (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso u Jiří Pospíšil, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fin-Nikaragwa, il-każ ta' Francisca Ramírez (B8-0156/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fin-Nikaragwa, il-każ ta' Francisca Ramírez (B8-0158/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fin-Nikaragwa, il-każ ta' Francisca Ramírez (B8-0160/2017);

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fin-Nikaragwa, il-każ ta' Francisca Ramírez (B8-0163/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López u Carlos Zorrihno, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fin-Nikaragwa, il-każ ta' Francisca Ramírez (B8-0168/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fin-Nikaragwa, il-każ ta' Francisca Ramírez (B8-0169/2017).

II.   Eżekuzzjonijiet fil-Kuwajt u fil-Bahrain (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Andrey Kovatchev u Jiří Pospíšil, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-eżekuzzjonijiet fil-Kuwajt u fil-Bahrain (B8-0150/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-eżekuzzjonijiet fil-Kuwajt u fil-Bahrain (B8-0151/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-eżekuzzjonijiet fil-Kuwajt u fil-Bahrain (B8-0154/2017);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-eżekuzzjonijiet fil-Kuwajt u fil-Bahrain (B8-0155/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-eżekuzzjonijiet fil-Kuwajt u fil-Bahrain (B8-0161/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee u Kostas Chrysogonos, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-eżekuzzjonijiet fil-Kuwajt u fil-Bahrain (B8-0162/2017);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-eżekuzzjonijiet fil-Kuwajt u fil-Bahrain (B8-0165/2017).

III.   Gwatemala, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Andrey Kovatchev u Jiří Pospíšil, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Gwatemala, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0152/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Gwatemala, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0153/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Gwatemala, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0157/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Gwatemala, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0159/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post u Carlos Zorrihno, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Gwatemala, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0164/2017);

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos u Patrick Le Hyaric, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Gwatemala, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0166/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero u Florent Marcellesi, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Gwatemala, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0167/2017).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar id-dokument ta' referenza dwar l-aqwa prassi ta' ġestjoni ambjentali, l-indikaturi ta’ prestazzjoni ambjentali settorjali u l-punti ta' riferiment ta' eċċellenza għas-settur tal-manifattura tal-ikel u x-xorb skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (D047851/02 - 2017/2561(RPS) - skadenza: 8 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni 2014/350/UE li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti tessili (D047977/02 - 2017/2554(RPS) - skadenza: 2 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I u IV tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Annessi X, XIV u XV tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 rigward id-dispożizzjonijiet dwar il-proteina pproċessata tal-annimali (D048174/04 - 2017/2568(RPS) - skadenza: 14 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistipula regoli dwar l-użu ta’ limitu massimu ta’ residwi stabbilit għal sustanza farmakoloġikament attiva f’oġġett tal-ikel partikolari għal oġġett tal-ikel ieħor li ġej mill-istess speċi u l-użu ta’ limitu massimu ta’ residwi stabbilit għal sustanza farmakoloġikament attiva fi speċi waħda jew aktar għal speċijiet oħra, skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 (D048409/02 - 2017/2553(RPS) - skadenza: 3 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi III u VII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ġenotipar tal-annimali ovini (D048897/03 - 2017/2569(RPS) - skadenza: 14 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 2017/xxx u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-emissjonijiet f'sewqan reali ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 6) (D048924/04 - 2017/2558(RPS) - skadenza: 4 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jikkoreġi d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) YYYY/XXX [WLTP] (D048925/03 - 2017/2557(RPS) - skadenza: 4 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 142/2011 fir-rigward tal-użu tad-demel tal-bhejjem tar-razzett bħala karburant f'impjanti tal-kombustjoni (D049061/02 - 2017/2552(RPS) - skadenza: 2 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


4. Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada u l-UE *** - Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada - Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada *** (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP))

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, u l-Kanada, fuq in-naħa l-oħra [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks u Charles Tannock ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet.

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Charles Tannock (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Georgi Pirinski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Bart Staes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Anne-Marie Mineur f'isem il-Grupp GUE/NGL, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Marine Le Pen f'isem il-Grupp ENF, u Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Karin Kadenbach, Hannu Takkula, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Janice Atkinson, Matteo Salvini, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett, dwar il-preżenza ta' kartelluni fis-sala ((il-President ħadet nota ta' dan), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff u Michael Gahler.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala u Fabio Massimo Castaldo.

Interventi ta': Cecilia Malmström, Artis Pabriks u Charles Tannock.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini u Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, dwar il-konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras u Claude Turmes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP))) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella u Sorin Moisă f'isem il-Grupp S&D, dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat u Gabriele Zimmer, GUE/NGL, dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto u Laura Ferrara, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa l-oħra (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa u Hermann Winkler, f'isem il-Grupp PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius u Jozo Radoš, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 15.2.2017, punt 7.2 tal-Minuti ta' 15.2.2017 u punt 7.3 tal-Minuti ta' 15.2.2017.


PRESIDENZA: Antonio Tajani
President

5. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni in vista tal-votazzjoni dwar is-CETA u ċċara li ma kienx se jieħu sehem fil-votazzjoni huwa u jippresiedi s-seduta.

Interventi ta': James Carver u Elena Valenciano.


6. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Grupp PPE it-talba ta' ħatra li ġejja:

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Paulo Rangel minflok Fernando Ruas.

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada u l-UE *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2017)0030)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.2. Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni:Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 u B8-0146/2017

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0141/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0142/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0143/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0144/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0145/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0146/2017

Rifjut


7.3. Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, u l-Kanada, fuq in-naħa l-oħra [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2017)0031)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.4. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Mongolja, min-naħa l-oħra [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Helmut Scholz (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0032)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.5. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Mongolja, min-naħa l-oħra [2016/2231(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0033)


7.6. Ftehim dwar il-Kummerċ f'Inġenji tal-Ajru Ċivili (Anness dwar il-Prodotti Koperti) *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll (2015) li jemenda l-Anness għall-Ftehim dwar Kummerċ f'Inġenji tal-Ajru Ċivili [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2017)0034)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


7.7. Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2017)0035)

Intervent ta': Ian Duncan (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tkun riferuta għand il-kumitat responsabbli għall-finijiet tan-negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura.


B'
VE (408 favur, 237 kontra, 36 astensjoni), il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni titqies għalhekk riferuta għand il-kumitat responsabbli.


7.8. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Standards tekniċi regolatorji għall-applikazzjoni ta' limiti ta' pożizzjoni għal derivattivi ta' komoditajiet (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0139/2017, B8-0147/2017 u B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0139/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0147/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0148/2017

Rifjut

Interventi

Anneliese Dodds, qabel il-votazzjoni, u Markus Ferber.


7.9. Rapport dwar l-Albanija 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport dwar l-Albanija 2016 [2016/2312(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0036)


7.10. Rapport dwar il-Bożnija-Ħerzegovina 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina [2016/2313(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0037)


7.11. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 [2016/2306(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0038)


7.12. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 [2016/2307(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0039)


7.13. Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 [2016/2248(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0040)


7.14. Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2016 [2016/2247(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0041)


7.15. Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000147/2016) imressqa minn Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi u Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp ENF, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0140/2017

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0042)

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor u Janusz Korwin-Mikke

Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias u Ivan Jakovčić

Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik u Nathan Gill

Rapport Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke u Eleonora Evi

Rapport Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

Rapport Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Rapport Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka u Andrejs Mamikins

Rapport Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.40. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Ġlieda kontra t-terroriżmu ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u s-sostituzzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Caterina Chinnici f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Csaba Sógor, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Janice Atkinson f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss u Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias u Ilhan Kyuchyuk.

Interventi ta': Julian King u Monika Hohlmeier.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal-Minuti ta' 16.2.2017.


12. Tisħiħ tal-kontrolli fil-fruntieri esterni abbażi ta' bażijiet tad-dejta rilevanti ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 dwar it-tisħiħ tal-kontrolli fil-fruntieri esterni abbażi ta' bażijiet tad-dejta rilevanti [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Marielle de Sarnez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Barbara Kudrycka f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Laurenţiu Rebega f'isem il-Grupp ENF, Steven Woolfe Membru mhux affiljat, Roberta Metsola, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev u Tomáš Zdechovský.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Julian King.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal-Minuti ta' 16.2.2017.


13. Skambju ta' informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi tal-UE u s-sostituzzjoni tal-istrumenti ta' pre-Lisbona (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Skambju ta' informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi tal-UE u s-sostituzzjoni tal-istrumenti ta' pre-Lisbona (2017/2504(RSP))

Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Julian King (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers u Daniel Buda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Julian King u Ian Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Regoli ta' Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (dibattitu)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Regoli ta' Dritt Ċivili dwar ir-Robotika [2015/2103(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux ppreżentat ir-rapport.

Interventi ta': Michał Boni (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE) u Georg Mayer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN).

Intervent ta': Carlos Moedas (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ádám Kósa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Kaja Kallas (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Dita Charanzová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Therese Comodini Cachia f'isem il-Grupp PPE, Virginie Rozière f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Jiří Maštálka, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu u Arne Gericke.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Interventi ta': Evelyn Regner biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Arne Gericke li wieġeb, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner u Guillaume Balas.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman u Julie Ward.

Interventi ta': Carlos Moedas u Mady Delvaux.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal-Minuti ta' 16.2.2017.


15. L-approvazzjoni tal-Kummissjoni tal-pjan rivedut tal-Ġermanja biex tintroduċi pedaġġ stradali (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000152/2016) imressqa minn Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune et Edouard Martin, lill-Kummissjoni: L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta' pjan rivedut tal-Ġermanja li jintroduċi pedaġġ stradali (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Claudia Schmidt f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michael Cramer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Michael Cramer u Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke u Izaskun Bilbao Barandica.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers u Maria Grapini.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Intervent ta': Violeta Bulc.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali ta' Marzu II.


16. Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing (dibattitu)

Rapport dwar l-Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing [2016/2145(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Intervent ta': Carlos Moedas (Membru tal-Kummissjoni).

Michał Boni (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE u sostitut tar-rapporteur) ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Eva Maydell (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Pilar del Castillo Vera f'isem il-Grupp PPE, Dan Nica f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Cora van Nieuwenhuizen f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Diane James Membru mhux affiljata, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu u Soledad Cabezón Ruiz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lambert van Nistelrooij u Notis Marias.

Interventi ta': Carlos Moedas u Michał Boni.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal-Minuti ta' 16.2.2017.


17. Ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej - Dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali tal-Fondi SIE - l-impatt fuq il-politika ta' koeżjoni u t-triq 'il quddiem (dibattitu)

Rapport dwar l-investiment fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR [2016/2148(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000005/2017) imressqa minn Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat REGI, lill-Kummissjoni: Dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi operattivi tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (SIE) - L-impatt fuq il-politika ta' koeżjoni u t-triq 'il quddiem (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij ippreżenta r-rapport.

Iskra Mihaylova daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Intervent ta': Georgi Pirinski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL).

Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Nikolaos Chountis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Viorica Dăncilă (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Daniele Viotti (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Kosma Złotowski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Andrey Novakov f'isem il-Grupp PPE, Constanze Krehl f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, Matthijs van Miltenburg f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Steeve Briois f'isem il-Grupp ENF, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour u Julie Ward.

Interventi ta': Corina Crețu u Lambert van Nistelrooij.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat REGI, dwar dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi operattivi tal-Fondi SIE – l-impatt fuq il-politika ta' koeżjoni u t-triq 'il quddiem (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal-Minuti ta' 16.2.2017.


18. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar l-adattament tal-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 2 Frar 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-proċessi ta’ produzzjoni awtorizzati sabiex jinkisbu prodotti tal-inbid aromatizzat (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 31 Jannar 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI (art54), AGRI (art54)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/96 f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti ambjentali u tar-rendiment tal-unità tal-propulsjoni tal-vetturi agrikoli u forestali (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 1 Frar 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014 tal-4 ta' Awwissu 2014 dwar il-programm ta' ħidma għall-evalwazzjoni sistematika tas-sustanzi attivi bijoċidali kollha li jeżistu fil-prodotti bijoċidali msemmijin fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 3 Frar 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI (art54), IMCO (art54)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-klassijiet ta’ arranġamenti li għandhom jiġu protetti fi trasferiment parzjali ta' proprjetà skont l-Artikolu 76 tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 7 Frar 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli ECON


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 598.638/OJJE).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.15.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Avviż legali - Politika tal-privatezza