Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2062(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0021/2017

Ingivna texter :

A8-0021/2017

Debatter :

PV 16/02/2017 - 2
CRE 16/02/2017 - 2

Omröstningar :

PV 16/02/2017 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0054

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - Strasbourg

2. En luftfartsstrategi för EU (debatt)
CRE

Betänkande om en luftfartsstrategi för Europa [2016/2062(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ole Christensen (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Tibor Szanyi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Anneleen Van Bossuyt (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Deirdre Clune för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout och Paloma López Bermejo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes och Nicola Caputo.

Talare: Violeta Bulc och Pavel Telička.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 16.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy