Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург

3.1. Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франческа Рамирес
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post и Molly Scott Cato представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 16.2.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност