Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - Strasbourg

3.2. Avrättningar i Kuwait och Bahrain
CRE

Resolutionsförslag B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fabio Massimo Castaldo, och Mark Demesmaeker redogjorde för resolutionsförslagen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Alyn Smith och Fabio Massimo Castaldo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Tunne Kelam och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias och Ignazio Corrao.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 16.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy