Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург

3.3. Гватемала, по-специално положанието на защитниците на правата на човека
CRE

Предложения за резолюция B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán и Ernest Urtasun представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Seán Kelly и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo и José Inácio Faria.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 16.2.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност