Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 februari 2017 - Straatsburg

3.3. Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten
CRE

Ontwerpresoluties B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán en Ernest Urtasun lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Seán Kelly en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 16.2.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid