Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg

3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 15.2.2017).


3.1. Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde

Forslag til beslutning B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post og Molly Scott Cato forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Javi López for S&D-Gruppen, og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 16.2.2017.


3.2. Henrettelser i Kuwait og Bahrain

Forslag til beslutning B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fabio Massimo Castaldo, og Mark Demesmaeker forelagde beslutningsforslagene.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Alyn Smith og Fabio Massimo Castaldo forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Tunne Kelam og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias og Ignazio Corrao.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 16.2.2017.


3.3. Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere

Forslag til beslutning B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán og Ernest Urtasun forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Seán Kelly og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo og José Inácio Faria.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 16.2.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik