Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2017 - Strasbourg

3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 2).


3.1. Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post ja Molly Scott Cato esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Javi López S&D-ryhmän puolesta ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.1.


3.2. Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fabio Massimo Castaldo, ja Mark Demesmaeker esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Alyn Smith ja Fabio Massimo Castaldo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Tunne Kelam ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias ja Ignazio Corrao.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.2.


3.3. Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán ja Ernest Urtasun esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Seán Kelly ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo ja José Inácio Faria.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö