Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 februari 2017 - Straatsburg

3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 15.2.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. De situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua, de kwestie Francisca Ramírez

Ontwerpresoluties B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post en Molly Scott Cato lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Javi López, namens de S&D-Fractie, en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 16.2.2017.


3.2. Executies in Koeweit en Bahrein

Ontwerpresoluties B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fabio Massimo Castaldo, en Mark Demesmaeker lichten de ontwerpresoluties toe.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Alyn Smith en Fabio Massimo Castaldo lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Tunne Kelam en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 16.2.2017.


3.3. Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten

Ontwerpresoluties B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán en Ernest Urtasun lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Seán Kelly en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 16.2.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid