Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0307(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0218/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0218/2016

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0047

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

6.5. Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0047)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου