Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2249(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0386/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0386/2016

Συζήτηση :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0049

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

6.7. Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας [2014/2249(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mercedes Bresso και Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την επιτροπή AFCO)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0049)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου