Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. února 2017 - Štrasburk

6.8. Rozpočtová kapacita pro členské státy, jejichž měnou je euro (hlasování)
CRE

Zpráva o rozpočtové kapacitě pro členské státy, jejichž měnou je euro [2015/2344(INI)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFDD)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výbory BUDG, ECON)

přijat (P8_TA(2017)0050)

Vystoupení

Před hlasováním Sander Loones s žádostí o odložení hlasování, Fabio De Masi ve prospěch žádosti a Pervenche Berès proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (222 pro, 355 proti, 39 zdržení se).

Po hlasování Gianni Pittella.

Právní upozornění - Ochrana soukromí