Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg

6.8. Budgetmæssig kapacitet for euroområdet (afstemning)
CRE

Betænkning om budgetmæssig kapacitet for euroområdet [2015/2344(INI)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Reimer Böge og Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af GUE/NGL)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af EFDD-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (indgivet af BUDG, ECON)

Vedtaget (P8_TA(2017)0050)

Indlæg

Sander Loones, inden afstemningen, for at anmode om udsættelse af afstemningen. Fabio De Masi for at støtte anmodningen og Pervenche Berès imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (222 for, 355 imod, 39 hverken/eller).

Gianni Pittella, efter afstemningen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik