Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. veebruar 2017 - Strasbourg

6.8. Euroala eelarvesuutlikkus (hääletus)
CRE

Raport euroala eelarvesuutlikkuse kohta [2015/2344(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon GUE/NGL)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon EFDD)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitajad BUDG- ja ECON-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0050)

Sõnavõtud

Enne hääletust: Sander Loones, kes palus hääletuse edasilükkamist. Fabio De Masi toetas taotlust, Pervenche Berès oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (222 poolt, 355 vastu, erapooletuid 39).

Pärast hääletust: Gianni Pittella.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika