Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2017 - Strasbourg

6.8. Euroalueen budjettikapasiteetti (äänestys)
CRE

Mietintö euroalueen budjettikapasiteetista [2015/2344(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EFDD-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (BUDG-, ECON-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0050)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Sander Loones, joka pyysi äänestyksen lykkäämistä, Fabio De Masi, joka kannatti pyyntöä, ja Pervenche Berès, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (222 puolesta, 355 vastaan, 39 tyhjää).

Gianni Pittella käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö