Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 16 d. - Strasbūras

6.8. Euro zonos biudžeto pajėgumai (balsavimas)
CRE

Pranešimas dėl euro zonos biudžeto pajėgumo [2015/2344(INI)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Reimer Böge ir Pervenche Berès (A8-0038/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė EFDD frakcija)

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė BUDG ir ECON komitetai)

Priimta (P8_TA(2017)0050).

Kalbėjo:

prieš balsavimo pradžią Sander Loones paprašė atidėti balsavimą. Fabio De Masi palaikė prašymą, o Pervenche Berès nesutiko su juo.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (222 balsavo už, 355 – prieš, 39 susilaikė) atmetė prašymą.

Po balsavimo Gianni Pittella.

Teisinė informacija - Privatumo politika