Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2017 - Štrasburg

6.8. Rozpočtová kapacita pre eurozónu (hlasovanie)
CRE

Správa o rozpočtovej kapacite pre eurozónu [2015/2344(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou EFDD)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výbormi BUDG, ECON)

Prijatý (P8_TA(2017)0050)

Vystúpenia:

Sander Loones, pred hlasovaním, so žiadosťou o odloženie hlasovania, Fabio De Masi na podporu žiadosti a Pervenche Berès proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 222, proti: 355, zdržali sa hlasovania: 39).

Gianni Pittella, po hlasovaní.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia