Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - Strasbourg

6.8. Budgetkapacitet för euroområdet (omröstning)
CRE

Betänkande om budgetkapacitet för euroområdet [2015/2344(INI)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Reimer Böge och Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av EFDD-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (ingivet av utskotten BUDG och ECON)

Antogs (P8_TA(2017)0050)

Inlägg:

Sander Loones begärde före omröstningen att denna skulle skjutas upp. Fabio De Masi uttryckte sitt stöd för denna begäran och Pervenche Berès yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (222 röster för, 355 röster emot, 39 nedlagda röster).

Efter omröstningen, Gianni Pittella.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy