Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Betænkning: Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Betænkning: Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Betænkning: Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Betænkning: Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik