Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 16. februāris - Strasbūra

8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Monika Hohlmeier ziņojums - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Guy Verhofstadt ziņojums - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Mady Delvaux ziņojums - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Lambert van Nistelrooij ziņojums - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Pavel Telička ziņojums - A8-0021/2017
Diane James

Juridisks paziņojums - Privātuma politika